Hoone seletuskiri

Hoone 1. korruse korteritest on kahele projekteeritud rõdu, ning ühele – kõige suuremale 3-toalisele korterile - on ette nähtud terrass. 2. ja 3. korruse igale korterile on projekteeritud rõdu, 4. korruse korteritel on katuseterrassid. Osadesse korteritesse on planeeritud ka saunad. 

Paremaks haakumiseks ajaloolise keskkonnaga on hoone planeeritud rajada soklikorrusega, mis tagab parema kontakti ümbritsevaga ning hõlbustab ka liikumist tänaval. Autode parkimine on ette nähtud hoone maa-alusel parkimiskorrusel. Sissesõidutee on suletud automaatväravaga ning kogu tagahoov on piiratud kas heki või paekivimüüritisega. Õueala kujundatakse rekreatsioonialaks läbitöötatud ja keskkonda sobiva haljastuslahendusega. Kasutatud on palju igihaljaid liike, nt ka igihaljaid ronitaimi – nii on ala roheline ka talveperioodil. Privaatsel õuealal on võimalik mängida lastel mänguplatsil, kui ka puhata täiskasvanutel. 

Hoone välises arhitektuurses lahenduses on arvestatud Keldrimäe säilinud ajaloolise kontekstiga ning materjalikäsitluses on lähtutud traditsioonilistest ja väärikatest viimistlusmaterjalidest: ennekõike soklit kaunistav paekivi (klombitud kujul) ning puit - seda nii seinte ehislaudise kui ka hoone ühe aktsendina mõjuvate räästa ja sarikate osas. Lisaks on fassaadil kasutatud ka hinnalisust lisavat vaskplekki ning uuema hoonestusega sobituvad klaaspinnad ja silekrohv. Klaasist rõdudel, mida on võimalik sulgeda ka terves ulatuses, on kasutatud rahvusmotiivi mustreid, mis on kas kujundatud piiretena või siis klaasile trükituna. 

Turu tn 4 elamu projekteerimisel on esmasteks lähtekohtadeks olnud ühelt poolt korterite võimalikult funktsionaalsed ja suurimat mugavust loovad plaanilahendused; teisalt aga arvestamine ümbritseva ajaloohõngulise keskkonnaga, samas selle värskendamine ning uute miljööväärtuste loomine.